ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΓΛΩΣΣΑ
2 ΜΕΛΕΤΗ
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
6