ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΓΛΩΣΣΑ
2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
5 Ιστορία
6 Κοιν. Πολ. Αγωγή
7 Φιλαναγνωσία